Economie en ruimtelijke ordening

Statistisch en wetenschappelijk onderzoek

Gedegen inzichten zijn cruciaal voor passend ruimtelijk beleid. Met behulp van onafhankelijk statistisch onderzoek geeft Stec Stat antwoord op belangrijke actuele ruimtelijke vraagstukken.

We hechten veel waarde aan kennisontwikkeling en kennisdeling en voeren daarom jaarlijks diverse eigen onderzoeken uit die we openbaar publiceren op onze website. Daarnaast voeren we onafhankelijk onderzoek uit in opdracht van overheden, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij projecten die zowel een onderzoeks- als adviesdeel bevatten, wordt het onderzoek gescheiden en onafhankelijk uitgevoerd door Stec Stat. Vervolgens vertaalt zusterbedrijf Stec Groep (onafhankelijk adviesbureau) de onderzoeksresultaten naar scherpe adviezen. Zo helpen we partijen om slimme, onderbouwde keuzes te maken die bijdragen aan toekomstbestendige gebieden.

Ons team bestaat uit ervaren onderzoekers die vanuit hun wetenschappelijke achtergrond zeer bedreven zijn in statistisch onderzoek. Of het nu gaat om het analyseren van bestaande gegevens of om het (grootschalig) verzamelen en bewerken van nieuwe gegevens: ons team gaat de uitdaging graag aan.

Veel ervaring met opbouwen en analyseren datasets

Zo voerden we in de afgelopen jaren diverse landelijke benchmarks uit op het thema middenhuur om knelpunten te signaleren, partijen tot elkaar te brengen en tot oplossingen te komen. Verder voeren we vele woningbehoefteonderzoeken per jaar uit, waarbij we werken met grote datasets gekoppeld aan onze eigen BAG-bestanden op woningniveau, om zo tot diepgaande inzichten te komen. We houden al meer dan twintig jaar onze Database Locatiebeslissingen Nederland bij waarmee we bovenregionale locatiedynamiek van bedrijven in kaart brengen. Dit helpt overheden om gerichte beleidskeuzes te maken voor toekomstbestendige (woon- en) werklocaties.

Onze onderzoeken richten zich op de thema’s wonen en woningmarkt, middenhuur, woningbouw versnellen, retail, bedrijventerreinen, logistiek, kantoren, mengen wonen en werken, grondprijzen en de Omgevingswet. Na elk onderzoek plaatsen we berichten over het onderzoek op LinkedIn en onze websites. Soms plaatsen we artikelen in verschillende vakmedia en mailen we nieuwsberichten naar onze klanten. Onze klanten posten ook veelal onze berichten op hun websites.

Benieuwd naar enkele voorbeelden van onze onderzoeken en ons onderzoeksteam?

Lees verder

Onderzoeken en projecten

Woonbehoefteonderzoeken

We voeren jaarlijks vele woningbehoefteonderzoeken uit voor gemeenten, regio’s en provincies. Aan de hand van huishoudensprognoses,…

Lees verder

Database Locatiebeslissingen Nederland (DLN)

We houden sinds 2000 de Database Locatiebeslissingen Nederland (DLN) bij. In deze database registreren we de…

Lees verder

BZK-onderzoek ‘Huurprijsregulering van de vrije sector’

Het middenhuursegment vervult een zeer belangrijke rol op de woningmarkt, maar met circa 430.000 middenhuurwoningen is…

Lees verder

Logistiek in Beeld

Door de sterke groei van de realisatie van (X)XL-panden voor logistiek is discussie ontstaan over de…

Lees verder

Benchmark woningcorporaties middenhuur

Middenhuur is een cruciaal segment op de woningmarkt. Het aanbieden van middenhuur door corporaties is sinds…

Lees verder

Benchmark grondprijzen

Zijn woningen onbetaalbaar omdat gemeente te hoge grondprijzen hanteren? Of vragen gemeenten voor de grond wat…

Lees verder

Onderzoeksteam

Onze onderzoekers staan u graag te woord. Stuur een e-mail of bel met 026 – 751 41 01.