Benchmark grondprijzen

Alle onderzoeken en projecten

Zijn woningen onbetaalbaar omdat gemeente te hoge grondprijzen hanteren? Of vragen gemeenten voor de grond wat het waard is en handelen ze daarmee net zoals alle andere partijen op de grondmarkt? Leiden lagere grondprijzen tot goedkopere woningbouw? Jaarlijks peilen we gemeenten over het gemeentelijke grondbeleid. Ieder jaar leveren ruim honderd gemeenten hun gegevens hiervoor aan. Dit onafhankelijke onderzoek draagt bij aan de discussie over het handelen van gemeenten op de grondmarkt en het prijsbeleid. Het onderzoek biedt zo niet alleen waardevolle inzichten voor gemeenten zelf (een benchmark op nationaal en regionaal niveau), maar biedt ook een goede onderbouwing voor regionale en landelijke politiek en besluitvorming. Download hieronder de rapportage Benchmark gemeentelijke grondprijzen 2020-2021.