Logistiek in Beeld

Alle onderzoeken en projecten

Door de sterke groei van de realisatie van (X)XL-panden voor logistiek is discussie ontstaan over de wenselijkheid ervan vanuit landschappelijk en ruimtelijk perspectief. Hierbij wordt ook de toegevoegde waarde van de logistiek voor de lokale economie in twijfel getrokken. Lees hier het rapport (X)XL Verdozing dat we samen met het College van Rijksadviseurs hebben geschreven.

Een belangrijke vraag die mede in het licht van de discussie over de ‘verdozing’ van het landschap steeds weer terugkomt is hoe lang de sterke groei in opname van logistiek vastgoed nog doorzet en welke regio’s hiervan profiteren. Vandaar dat we samen met een aantal van haar klanten begin 2019 onderzoek hebben gedaan naar de wensen en voorkeuren van eindgebruikers in de logistieke sector. Daarmee bouwt dit onderzoek voort op ons vergelijkbare onderzoek uit 2015. In de toekomst zet Stec Stat het onderzoek dat vanuit Stec Groep is begonnen voort.