Benchmark woningcorporaties middenhuur

Alle onderzoeken en projecten

Middenhuur is een cruciaal segment op de woningmarkt. Het aanbieden van middenhuur door corporaties is sinds de herziene woningwet (2015) nagenoeg gestopt. Nu op veel plekken tekorten blijken in het middensegment, wordt de roep om een actievere rol van corporaties weer groter. Hoe kijken corporaties hier zelf tegenaan en wat hebben zij nodig om die actievere rol te kunnen spelen? Download hieronder de rapportage Benchmark woningcorporaties middenhuur.