Woonbehoefteonderzoeken

Alle onderzoeken en projecten

We voeren jaarlijks vele woningbehoefteonderzoeken uit voor gemeenten, regio’s en provincies. Aan de hand van huishoudensprognoses, het WoON en diverse eigen modellen en datasets geven we inzicht in de te verwachten woningbehoefte in de komende decennia en brengen we scherp in beeld hoe toekomstbestendig de bestaande woningvoorraad is. Afhankelijk van de wensen van de klant zetten we daarbij ook eigen enquêtes uit onder een representatieve steekproef. Ons team werkte in opdracht van Stec Groep recentelijk onder andere aan grootschalig woningmarktonderzoek in de gehele provincie Zeeland en het Stedelijk Gebied Eindhoven:

Heeft u zelf behoefte aan gedegen woningmarktonderzoek? Stuur ons een e-mail of bel met 026 – 751 41 01.