Database Locatiebeslissingen Nederland (DLN)

Alle onderzoeken en projecten

We houden sinds 2000 de Database Locatiebeslissingen Nederland (DLN) bij. In deze database registreren we de strategische locatiebeslissingen van bedrijven en de achterliggende motieven. Voorkeuren voor regio’s worden hiermee goed zichtbaar en er ontstaan bruikbare handvatten voor ruimtelijk-economisch beleid. Op lokaal niveau en binnen de regio vindt het gros van de dynamiek plaats. Aandacht en voldoende groeimogelijkheden voor bestaande bedrijvigheid worden steeds belangrijker. Sinds eind 2017 registreren we daarom ook de grotere locatiekeuzes binnen de regiogrenzen, aanvullend op de bovenregionale locatiekeuzes die vanaf 2000 worden geregistreerd. Het systematisch registreren van locatiebeslissingen van bedrijven geeft inzicht in de factoren die hierbij een rol spelen. Wat maakt een vestigingsplaats aantrekkelijk? Wat zijn doorslaggevende factoren bij een locatiebeslissing? Met deze kennis helpen en stimuleren we gemeenten, regio’s en provincies om te werken aan aantrekkelijke, toekomstbestendige werklocaties en vestigingsmilieus. Onze database is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en een slimme koppeling van data (over onder andere vastgoed, kavel, werkgelegenheid, ontsluiting, arbeidsmarkt en energie).